„Zmiany w podatku VAT w 2021r. dla JST i ich jednostek organizacyjnych.”

„Zmiany w podatku VAT w 2021r. dla JST i ich jednostek organizacyjnych.”

PROGRAM KURSU:     

I. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2021r. – SLIM VAT.

1. Wydłużenie terminu do odliczenia podatku naliczonego dla podatników rozliczających się miesięcznie.

2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

3. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus i wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus.

4. Ujednolicenie stosowania kursów walut dla celów VAT oraz PIT i CIT.

5. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.

6. Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek w eksporcie towarów.

7. Zmiany w zakresie WIS.

8. Zmiany w białej liście podatników.

9. Nowe brzmienie załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

10. Zmiany wprowadzone w systemie TAX FREE.

11. Pozostałe zmiany i przepisy przejściowe.

II. Kasy rejestrujące w 2021r. – zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych.

III. Projektowane zmiany w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur.

IV. Darowizna sprzętu komputerowego dla szkół z 0% stawką VAT – zmiana rozporządzenia.

V. Rozliczanie dotacji w świetle ustawy o VAT.

VI.  Zintegrowana deklaracja VAT-7 (VAT-7K) oraz ewidencja VAT (JPK_VAT) –  JPK_VDEK (m.in. oznaczanie rodzaju towaru/usługi będącego przedmiotem sprzedaży,  dane umieszczane w deklaracji i w ewidencji, oznaczanie transakcji znacznikami literowymi – wyjaśnienie oznaczeń: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja, MK, VAT_RR, oznaczanie transakcji znacznikami literowymi – wyjaśnienie oznaczeń: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja, MK, VAT_RR,  ujęcie w ewidencji zdarzeń generujących podatek należny – dokumenty „RO”/”WEW”, ujęcie w ewidencji faktury wystawianych do paragonów – „FP”, Korekty JPK_VDEK, Sankcje związane z nieprawidłowościami w zakresie raportowania )

VII. Nowe interpretacje i orzecznictwo w podatku VAT dotyczące JST związane z odliczaniem podatku VAT.

Termin szkolenia 25 luty 2021r.  w godz. 10.00 – 15.00

Prowadzący: Danuta Selwa Starszy Komisarz Skarbowy w III Urzędzie Skarbowym w Lublinie, doświadczony wykładowca, praktyk

Szczegóły dotyczące szkolenia: 2 dni przed szkoleniem  dostaną Państwo link do spotkanie.

Zamówienie

260.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea