BDO w pigułce.

BDO w pigułce.

1.    Zakres rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

2.    Zwolnienia z rejestracji w BDO, obowiązek i zwolnienia z ewidencji odpadów.

3.    Elektroniczna Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – logowanie, nadawanie uprawnień dla użytkowników.

4.    Elektroniczny moduł wniosków – wniosek o wpis do BDO i wniosek aktualizacyjny – pokaz pracy w systemie BDO on-line.

5.    Obieg Karty Przekazania Odpadów – pokaz pracy w systemie BDO on-line.

6.    Sporządzanie Karty Ewidencji Odpadów – pokaz pracy w systemie BDO on-line.

7.    Elektroniczny moduł sprawozdawczości odpadów – np. sprawozdawczość wytwórcy odpadów, wiele miejsc prowadzenia działalności (MPD), odpady magazynowane na przełomie roku, odpady przekazane osobom fizycznym itp. – pokaz pracy w systemie BDO on-line.

8.    Sankcje i kary za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków dot. bazy BDO.

9.    Planowane zmiany w BDO.

10. Pytania i odpowiedzi.

Jakub Bancerz – prawnik, doradca w zakresie ochrony danych osobowych oraz specjalista z zakresu BDO. Współpracuje z ponad 200 firmami z całej polski w zakresie BDO.

Termin szkolenia:

09.02.2021r. godz. 14.00-17.00

10.02.202r. godz. 14.00.-17.00

Zamówienie

150.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea