Podstawowe zagadnienia surdologopedii – praca z dzieckiem z uszkodzonym narzędziem słuchu

Podstawowe zagadnienia surdologopedii – praca z dzieckiem z uszkodzonym narzędziem słuchu

Zapoznanie z diagnostyką i procesem rehabilitacji słuchu i mowy dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Jak pracować z dzieckiem niesłyszącym lub niedosłyszącym? Praktyczna wiedza niezbędna dla nauczycieli, pedagogów
i terapeutów.

Zamówienie

100.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea